Tel: 07742 662 668 Email the church

Romanian Church

DESPRE NOI: 

Viziunea deschiderii primei biserici evanghelice române din Oxford a fost pusă de Duhul Sfânt în inima pastorului Luca Cretan. Ascultând de chemarea Domnului, acesta s-a mutat în Oxford împreună cu soÈ›ia lui, Elisabeta, în octombrie 2015.

 Biserica Română din Oxford a început ca o părtășie a credincioÈ™ilor români din confesiuni evanghelice diferite. Primul program public a avut loc la 28 noiembrie 2015 în sala de la Wesley Memorial Church, È™i a fost susÈ›inut împreună cu o altă biserică cu viziune misionară, Biserica Baptistă Emmaus din Birmingham (pastor Daniel Bara). 

 Pentru că Wesley Memorial Church este o locaÈ›ie ultracentrală È™i parcarea în Oxford este o problemă serioasă, biserica a căutat să închirieze o altă sală în care să-È™i poată desfășura activitatea. AÈ™a am ajuns în contact cu pastorul Kalyan Das de la biserica baptistă din cartierul Botley (în vestul oraÈ™ului). Pastorul Das È™i biserica lui au arătat amabilitate È™i deschidere față de biserica română. Astfel că din decembrie 2015 È™i până în prezent Biserica Română din Oxford funcÈ›ionează în sala Bisericii Baptiste Botley.  

Adresa bisericii este: One Church Way, Botley, Oxford OX2 9TH

Programele noastre în limba română sunt duminica seara, de la orele 18.00-19.30. Duminica dimineaÈ›a ne închinăm împreună cu biserica engleză din Botley, de la ora 10.30 la 11.30.

Dacă locuiÈ›i în Oxfordshire sau călătoriÈ›i prin Oxford, vă invităm să participaÈ›i la programele bisericii noastre.


ABOUT US

The vision for a Romanian evangelical church in Oxford was planted by the Holy Spirit in the heart of a Romanian pastor, Luca Cretan. In obedience to God’s call, in October 2015 he moved to Oxford with his wife, Elisabeta.

Oxford Romanian Church began as a fellowship of Romanian believers from different evangelical denominations. The first meeting at Wesley Memorial Church on 28 November 2015, was organised with the help of the Emmaus Baptist Church (Romanian) in Birmingham, led by Pastor Daniel Bara. 

Difficulty in access and parking in the city centre led us to a meeting with Revd Kalyan Das of Botley Baptist Church, who welcomed us warmly. Since December 2015, Oxford Romanian Church meets in Botley Baptist Church.

Location: You can find us on One Church Way, Botley, Oxford OX2 9TH

Program: We gather for worship and fellowship on Sunday evenings from 18.00-19.30.  On Sunday mornings we attend Botley Baptist Church (from 10.30 to 11.30). If you live in Oxfordshire or are visiting Oxford, you are most welcome to worship God with us.

CONTACT:

Luca Cretan          tel. 07405 419773            E-mail luca_cretan@yahoo.com